Tum hút khói công nghiệp

Tum hút khói công nghiệp

Bao gồm cả phim lọc mỡ và đèn chiếu sáng

Chất liệu inox 201 hoặc 304

Kich thước sản xuất theo yêu cầu thiết kế,

Vui lòng liên hệ hotline :  0902 253 466

Danh mục: