Bếp hầm thấp

Bếp hầm thấp kiểu hàn quốc

Kích thước 600x600x450

Bộ đốt 3 vành điều khiển độc lập

Chất tiệu inox.

Vui lòng liên hệ hotline : 0902 253 466