Bếp âu kiểu hàn quốc

Bếp âu kiểu hàn quốc

Gồm các loại :

1 – Loại 1m gồm 2 họng to : giá 6.8 triệu

2 –  Loại 1,2m gồm 2 họng to 4 họng nhỏ  hoặc 1 họng to 6 họng nhỏ : giá 8,2 triệu

3 –  Loại 1.5 m gồm 2 họng to 6 họng nhỏ : giá 9.2 triệu

4 –  Loại 1.8m gồm 2 họng to 8 họng nhỏ :  Giá 10,8 triệu

CHất liệu inox kiềng gang

Kích thước 1200 * 600 * 800 mm

Vui lòng liên hệ hotline : 0902 253 466